Responder

herkomst familienamen

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2262
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
http://nl.geneanet.org/actueel/post/201 ... milienamen
Belangrijke tool om te ontdekken waar (verder) kan gezocht worden, maar...
>>> Het gaat hier niet over het 'ontstaan' van een familienaam als dusdanig en ook niet
       over de effectieve aanwezigheid van naamdragers in een dorp, stad of land, maar om de locaties waar namen voorkwamen
       en/of voorkomen OP BASIS VAN de familienamen die bij GNN door haar leden werden geïndexeerd. 

>>> Kan wel GOEDE WEGWIJZERS opleveren, maar houd er rekening mee dat
       vooral de OUDERE VARIANTEN van de gezochte namen naar de plaats van oorsprong kunnen leiden,
       bvb door mijn familienaam Pittery op te vragen zal ik niet wijzer worden (want een foutieve registratie na 1660 van Pitry);
       'Pitry' leert me dat "de wieg" der Pitry's & Pittery's in Frankrijk (Pays de la Loire) stond en vandaar naar Normandië, richting Vlaanderen.

NB-1 - De vernieuwde GNN-ZOEKMACHINE sinds november 2015 :
http://nl.geneanet.org/actueel/post/201 ... -en-opties
http://nl.geneanet.org/actueel/post/201 ... -gebruiken
>>> op naam zoeken wordt interessanter, vooral met een betalend GNN-account (Premium);
>>> over aantallen per opgegeven naam kunnen we ons niet uitspreken,
        bvb 100 x een bepaalde naam op GNN (en ev. in de GNN-bibliotheek), maar
        daarom geen 100 verschillende personen (incl. dubbels in verschillende stambomen).

NB-2 - Het voornaamste referentiewerk voor BELGIË is dat van dr. Frans De Brabandere :
           "Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk", 2003, 1359 blz.
           Voorlopig nog niet volledig online (ik heb het); wel online van deze taalkundige :
          "Woordenboek van de Familienamen in Zeeland", 444blz. (op blz.6 wat referenties voor NL)
           Verder de familienamen database : http://home.scarlet.be/~tsd22610/FpageW.htm
          op basis van eerstgenoemd werk van dr. FDB.
           En voor NEDERLAND vooral : http://www.meertens.knaw.nl/nfb/ (+ verspreidingsgebied)

>>> aanvullingen en / of opmerkingen kunnen de moeite waard zijn.  mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2262
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
1) Ook via deze forumdebatjes vind je de nodige inspiratie :
    http://nl.geneanet.org/forum/?topic=528024.0 (over wildcards)
    En hier de weg om zoals voorheen de varianten op te vragen (zie M., tekstje #5)
    http://nl.geneanet.org/forum/?topic=528349.0
    Voor wie het te omslachtig vindt, kan in eerste instantie
    "zoeken op familienaam" : http://nl.geneanet.org/search/

2) "Het Namenboek" ,
    Over de herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
    Een ouder maar grondig werk van de NL'se taalkundige A. van der Plank (1979);
    in het 2de handscircuit nog op de kop te tikken en zeer de moeite waard.

3) "Raar maar waar" : onze (oudere) telefoongidsen...
    "Hoe ouder, hoe beter" voor ons, genealogen, want :
    - weinig voorkomende namen + sommige varianten zijn aan het uitsterven en
    - veel meer telefoonnummers zijn nu 'privé', zo ook GSM nummers...
    >>> een voorbeeld uit eigen boom :
    heb enkele voorouders te Eeklo in de 19de E, wat meer in de 18de E en veel in de 17de E;
    tot nu ontdek ik nog heel veel van 'mijn familienamen' te Eeklo!
    Met andere woorden : families migreren, maar er zijn ook altijd honkvaste "blijvers"!
    Vooral interessant als je een weinig voorkomende naam hebt...
    Ik ken genealogen die naamgenoten contacteren en meestal wordt positief gereageerd.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2262
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Sorry, link niet doorgegeven voor het "Woordenboek van de familienamen in ZEELAND" :
http://www.naamkunde.net/wp-content/uploads/2010/01/WZF-Debrabandere.pdf
Voor onze Zeeuwse collega's, maar... al evenzeer

- voor iedereen met roots langsheen de B-NL'se grens, meer bepaald de West-Vlaamse Polders en het Oost-Vlaamse Meetjesland
  (heb zelf als 'grensgeval' in mijn parenteel vele Zeeuwse familie zitten!), maar...

- ook heel veel van oorsprong Vlaamse familienamen, families die in de 16de eeuw asiel vonden in Zeeland als 'godsdienstvluchtelingen'
  (heb zelf oerouwe omes & tantes in mijn parenteel zitten die al van voor en rond 1600 tot een Protestantse Kerkgemeenschap behoren).

collegiale groetjes, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2262
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Inspiratie voor dit tekstje vond ik bij opzoekingen naar de familie Verlée in het Meetjesland...
Van (mijn rootsdorp nr.2) Maldegem zijn nog grote delen van de Parochieregisters
niet gedigitaliseerd - dus - het is zoals jullie dat ook wel eens overkomt :
"plan trekken" met de gedigitaliseerde P.R. Klappers en de Staten van Goed. 
Over deze e.a. ALFABETISCHE LIJSTEN wou ik even mijn ervaringen delen...
(1)
- In de oudere PDF-lijsten (van het Meetjesland) wordt géén rekening gehouden met
  de voorafgaandelijke DE, en de VAN, noch de VAN DE(R),
  zo De Meester en Van Meenen onder M en Van der Plaatsen en van de Putte onder de P.
  En zo kwam ook Verlée (Verlez) onder de L terecht, minder evident dan
  bvb Verbeke, Verbrugge, onder de B en Vercruijsse (>C), Ver(h)eecke (>E), enz.
- Familienamen met beginklinker ook eens onder de H zoeken en omgekeerd :
  de H-namen ook eens onder hun eerste klinker zoeken, bvb Van (H)averbeke (>H)
- Namen met AU / OU worden wel eens door elkaar geregistreerd,
  zo Bauwens / Bouwens, de Brauwer / de Brouwer, idem OE / OU, bvb Boes /Bous;
  zo ook namen met C / K, bvb De Clerck, De Klerck.
- Namen met d'H onder medeklinker van het hoofdwoord, d'Halle, d'Haeninck onder de H
(2)
En dan, de unieke database van West-Vlaanderen : http://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/66
Ook hier opletten geblazen met de familienamen die beginnen met DE, VAN, VANDE(R),
maar... omwille van een andere logica :
in de aktes staan deze familienamen al dan niet in één of meerdere woorden geregistreerd
en deze schrijfwijze wordt meestal nauwgezet gevolgd in de klappers...
Zo komt het dat familietakken niet in één lijst terug te vinden zijn, zo afzonderlijke lijsten voor
VANDAMME + VAN DAMME, VANDERBEKE (en varianten!) + VANDER BEKE + VAN DER BEKE
(3)
Ook voor de zoekrobots is het niet allemaal eender...
- De West-Vlaamse database werkt met namenlijsten per variant : klik daarvoor linksboven,
  onder de witte balken op PR Huwelijken (of Dopen of Begrafenissen)
  Vanaf hier kan je 'bladeren doorheen de familienamen' door een letter op te vragen
  (de D en de V verschijnen merkelijk later gezien de lengte van die lijsten).
- Bij de zoekrobot van het Meetjesland :
  http://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/web/digitale-bronnen/zoeken/
  kan je delen van een naam opvragen (best zo lang mogelijk),
  bvb Vermeers (dan krijg je ook Vermeersch; maar bij Vermeer ook andere families).
  Met familienamen van Franse oorsprong heeft men het doorgaans erg moeilijk bij ons en zijn er bijgevolg ontelbare varianten...
  zo, (de) Gaudi- intikken voor de Gaudissabois; geeft meteen de vele varianten voor deze 'moeilijke' naam, incl. deze voorafgaande van 'de'
(4)
- Hier in eigen huis, bij GENEANET valt het héél goed mee bij het oproepen der varianten!
  Een ruim scala (ook deze die je niet had verwacht) plus de DE- en VAN-vormen.
  Verder kan nog verfijnd worden, maar dat was onderwerp van het openingstekstje (naar boven scrollen).

>>> Altijd de moeite waard om aan te vullen met TIPS uit andere streken.  mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2262
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
De NEDERLANDSE Familienamenbank werd verplaatst naar CBG-domein :
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/   >>>   http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
En vandaar via 'Lees meer' voor gebruiksaanwijzingen & achtergrondinformatie
Als afsluiter, geheel onderaan, nog elf thema's (roodgekleurde PDF's) over achternamen.


Voor een algemeen beeld van de verspreiding + betekenis der familienamen in BELGIE is er :
"Zoek je familienaam" van prof. A. Marynissen  : http://familienaam.be/ 


NB - Zo nog ongekend, vorige tekstjes van dit forumtopic eens overlopen voor links & tips.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2262
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Dit forumtopic is het meest algemene over naamkunde; daarom best eerst eens de links en een aantal tips overlopen.
En, via 
http://nl.geneanet.org/forum/Heraldiek- ... ppen-13023
kan een 'nieuw topic' (vraag) gestart worden (zie bovenbalk, 'nieuwe discussie').

Vanaf hier kan ook 'gebladerd' worden in de verschillende facetten over familienamen
waarbij ook heel wat familienamen die al onder de loep werden genomen
en tevens topics over plaatsnamen (toponymie) en wapenkunde (heraldiek).

Ondertussen al een 'mini-naslagwerkje' geworden - meer nog - waar ieder van u verder kan aan meewerken (ook de oudere topics).
Linksboven en -onder kan je via de blauwe cijfertjes de vorige topiclijsten opvragen. 
Plezier ermee en aarzel niet om een (bijkomend) vraag te stellen want : "Samen weten we meer".  Van harte, Greta

verdonckw
verdonckw
Mensagens: 110
Árvore : Não gráfico
Ver a árvore genealógica
"Sorry, wij hebben geen beschrijving over deze familienaam ..."
Dat is steeds opnieuw het antwoord dat ik krijg, bij 'oorsprong familienamen'. Zijn mijn familienamen dan zo wereldvreemd of is de database nog niet op punt?
Ik heb getracht met Verdonck, Mertens, Lescrinier, Krekels en Hoegaerts maar steeds hetzelfde antwooord '"Sorry, wij hebben geen beschrijving over deze familienaam ...'.
Is er iets mis, of doe ik iets fout?
Dit is Verdonck, die stoute gast,
Wiens kaekebeen elck een aen tast.
Op niemant, groot, noch kleijn, hij past,
Dies raeckte hij in 't werckhuis vast.
anno 1627

krisvr
female
Mensagens: 350
Árvore : Não gráfico
Ver a árvore genealógica
Hallo
Ik kan je deze site aanraden.
https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
Bij Verdonck krijg ik als verklaring: Van der Donk, het gaat om een plaatsnaam.

Vriendelijke groeten
Kris

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2262
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Hallo Walter,

Je vraag verplaatst naar ons forum "Hulpwetenschappen" waaronder ook familienamen.

Overloop eens dit algemene forumtopic over de zogenaamde 'oorsprong' van familienamen bij Geneanet
(naar boven scrollen), vooral dan het openingstekstje + allerlei linkjes in de volgende tekstjes.
Je kan natuurlijk ook een apart forumtopic voor je familienaam opstarten :
https://nl.geneanet.org/forum/viewforum.php?f=13023

Groetjes, Greta

Responder

Voltar para “Hulpwetenschappen, o.a. naam- en plaatskunde, dialecten, heraldiek”