Responder

De naam Swaegemaekers

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Mensagens: 5993
Ik kon vandaag enkele nieuwe personen toevoegen aan mijn parenteel, waarvan er een viertal de naam Swaegemaekers dragen.

Zou deze naam een verbastering of samentrekking kunnen zijn van 's Waegemakers, in de trant van 'kind van Waegemaekers', en dus wellicht een familie van wagenmakers betreft ?

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2289
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
SWA(E)G(H)EMA(E)KERS
Een beroepsnaam met een mooie 'antieke aanloop' (de begin -S).
maar ook 'gewoon' voorkomend als Wagemaker.

Die dubbele genitief -s komt overigens nog voor bij andere beroepsfamilienamen zoals :
Swevers (> de Wever), Smulders / Sme(u)lders / Smolders (> de molenaar),
Smeesters (> de Meester), Smeyers (> de Meyer : rentmeester).

Die (dubbele) genitief is een bezitsvorm en kan vertaald worden door 'van de', 'behorende tot',
zo Smekens = de nazaten of familie van de smid (> Middelnederlands smedekin).

Al deze voorbeelden ter bevestiging dat
Swaegemaekers nazaten zijn of behoren tot de familieclan van de wagemaker.

Zelfs de naam Slangen in beide Limburgen zou van De Lange afgeleid zijn;
gezaghebbende bron dr. F. De Brabandere verwijst voor Slang(h)en naar De Lang(h)e!

mvg, Greta

PS - Bij het doornemen van alfabetische 'lijsten' best ook eens kijken onder de W(agemakers) en de D(e Wagemaecker).

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Mensagens: 5993
Ik vermoedde al zoiets. Bedankt voor de bevestiging ;).

Deze Swaegemaeker huwde met een dame uit mijn parenteel. Haar vader was waarschijnlijk, zoals zovelen binnen deze lijn, smid. En zoals meestal het geval waren de smederijen en wagenmakerijen meestal bij elkaar in de buurt of zelfs naaste buren.

edwardn
edwardn
Mensagens: 319
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Lijkt ook veel op 's avonds: des avonds.

Mijn echtgenote is de dochter van een smid uit 5 generaties smeden. Haar overgrootvader via moeder's zijde was een wagen-/rademaker.
Gelukkig heb ik mijn schoonvader nog 15 jaren in zijn smidse kunnen bewonderen.
Hij vertelde me over de tijd dat hij als jonge smid moest helpen om de ijzeren loopband rond een karrenwiel te vervangen. Dan werd het smidsebed volledig gebruikt om vuur te maken (2mx1,5m) om dan daarop de loopband te verhitten en in cirkelvorm te smeden. De vader meestersmid en zijn twee zonen, ook smeden, plaatsten dan grote onder belangstelling van de schoolgaande jeugd(recht tegenover de smidse) de ijzeren band rond het karrewiel en dompelden dat in koud water zodat de band rond het hout kromp. Vakmanschap.
Dus ja, wagenmaker en smid hoorden bij elkaar. ;)

Edward

Responder

Voltar para “Hulpwetenschappen, o.a. naam- en plaatskunde, dialecten, heraldiek”