Responder

Huwelijk en overlijden ?

martin102
male
Mensagens: 44
Bijgaande akte trof ik aan in de parochieregisters van Sint-Lievens-Houtem, een huwelijksakte van 03/02/1742 tussen Judocus De Vos en Joanna Collewijn. Een en ander geeft mij de indruk dat de pastoor te maken had met enerzijds een huwelijk en anderszijds een overlijden. Kan iemand mijn onbeduidende latijnse kennis aanvullen met een transcriptie en vertaling ?
Groeten en dank bij voorbaat,
Martin
Klembord01.jpg

basdenbrok
male
Mensagens: 952
Hallo Martin

De tranen schieten in mijn ogen. Wat droevig. Maar ook mooi.

Heb je hun kind al gevonden?

Eerst het Latijn.
Vertaling morgen.

Bas
3 febr[uarii] 1742 contractum est matrimonium inter Judocum de Vos

et Joannam Collewijn in doma sponsae in lecto decumbentis

et in extremis, ad legitimandam natam prolem coram me

pastore et Adriano de Prez et Livino Vermeulen tamq[uam] testibus,

sed ab cautelam haec annotare judicavi: de consensu utriusq[ue]

contrahentes per confessionem in ordine ad semper in necessitate

contrahendum se disposuerant dicta Joanna male se sentiens

jussit vocare pastorem ad celebrandum matrimonium, sed dum pastor

advenit sponsus manum tenens sponsae pronuntiavit verba

ad fidem matrimonialem dandam requisita secundum pastorale,

quibus absolutis sponsa nec verba nec nutus amplius dare

posuit, quibus non obstantibus pastor verba formae in matrimonio

solita adhibenda pronuntiavit, quando sponsa media hora

postea obiit postquam ita contractum est matrimonium

adhuc ei administratum est sacramentum extremae (dg: unctionis)

unctionis attestor hoc ita contigisse.

martin102
male
Mensagens: 44
In bijlage de doopakte van 27/01/1742 van Livinus.
Klembord02.jpg
Groeten,
Martin

basdenbrok
male
Mensagens: 952
27 januarii 1742 bap[tizatus] est Livinus f[iliu]s naturalis
Joannae Collewijns quae decla(ra)vit in puerperio pat(r)em (esse)
Judocum de Vos inter quos propediem speratur
matrimonium; susc[eptores] Livinus van der Meulen
et Livina d'Haese.


Op de 27e januari 1742 is Livinus gedoopt, een natuurlijke zoon van Joanna Collewijn, die bij de bevalling verklaard heeft dat
Judocus de Vos de vader is, tussen wie binnen een paar dagen een huwelijk verwacht wordt; peter en meter zijn Livinus van der Meulen en Livina d'Haese.

Een week later zijn ze inderdaad getrouwd.

basdenbrok
male
Mensagens: 952
Op 3 februari 1742 is het huwelijk gesloten tussen Judocus de Vos en Joanna Collewijn in het huis van de ziek te bedde liggende bruid (en uiteindelijk om het kind dat geboren is te legitimeren) ten
overstaan van mij pastoor, en Adrianus de Prez en Livinus Vermeulen als getuigen.

Voor de zekerheid heb ik echter geoordeeld het volgende nog op te schrijven:

Allebei ervan overtuigd dat altijd getrouwd moet worden wanneer dit noodzakelijk is, hadden zij zich tot het huwelijk bereid bevonden. Genoemde Joanna voelde zich niet goed en had de pastoor laten roepen om het huwelijk te vieren, maar toen de pastoor gearriveerd was en de bruidegom de hand van de bruid vasthield en haar trouw had beloofd in de vorm zoals dat volgens het Pastorale vereist is, kon de bruid geen woord of teken van instemming meer geven. Desalniettemin heeft de pastoor het huwelijk verder normaal voltrokken. Toen de bruid een half uur na het huwelijk overleed, was het sacrament van het Laatste Oliesel haar al toegediend.

Ik betuig dat het zo gebeurd is.

Met Pastorale werd het Pastorale ad usum Romanum bedoeld. Eén van de handboeken voor de pastoor.

https://books.google.ch/books?id=wBFlAAAAcAAJ&dq=%22Pastorale+ad+Vsum+Romanum+accommodatum.+Canones+et+ritus+ecclesiasticos"

martin102
male
Mensagens: 44
Hartelijk bedankt Bas. Inderdaad een droevig verhaal, maar in de betrokken periode waarschijnlijk geen alleenstaand geval.
Groeten,
Martin

Responder

Voltar para “Paleografie, transcriptie en oude talen”