Responder

voorouderuitstapjes

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Een kerkbezoek...
Hier hebben we het natuurlijk niet over al dan niet gelovig zijn of ter kerke gaan... Maar, christelijk gelovig of niet,
toch wel de moeite waard om tijdens een zomers uitstapje eens een aantal kerken van je rootsdorpen te gaan bewonderen...
Voor Vlaanderen hangt aan ieder kerkportaal (rechts) een koperen plaat met de historiek van de kerk. 
En, per parochiale website (of nu eerder per dekenij wegens schaalvergroting) vind je nog meer details met een reeks duidelijke foto's.

>>> Wat hierbij opvalt is, dat ondanks vernielingen, renovaties en uitbreidingen,
      de KERKTORENS meestal overeind zijn gebleven, oeroud zijn, soms tot rond 1600!
Veel schiet er in één van onze dichtstbevolkte gebieden ter wereld niet meer over van weleer
(zeker niet in Vlaanderen, waar men in tegenstelling tot NL veel te laat begon met een degelijke ruimtelijke ordening!),
maar die ORIËNTATIEPUNTEN zijn doorheen de eeuwen dezelfde gebleven!
>>> Vooral langs oostelijke buitenmuren vind je soms GRAFPLATEN, niet alleen van de plaatselijke VIP's,
      maar in boerendorpjes soms ook van herenboeren; best foto's nemen in de late namiddag, wanneer de zon er niet meer op staat...
>>> In sommige boerendorpjes vind je zelfs binnenin graven van herenboeren; het Polderdorpje Lapscheure is daar een schoolvoorbeeld van. 
        Vele tientallen graven waaronder één van mijn voorouders die er in... 1778 werd begraven! 
        Een ontroerend moment : heb zowaar op mijn knieën gezeten, zijn grafplaat gekuist & gekust. 
Wel is het zo dat in 1784 een decreet van Keizer Jozef II verscheen, waarin - omwille van hygiënische redenen -
het begraven in de kerken werd verboden. Vandaar ook het gezegde "rijke stinkerds"...

>>> In tegenstelling tot vroeger zijn de meeste kerken gesloten als er geen diensten zijn,
        maar soms kan je een bezoekje regelen via de pastoor of iemand van het parochieteam.

>>> Zo naar een ZONDAGSVIERING te Sleidinge getrokken alwaar een aantal ontroerende ontdekkingen i.v.m. 'mijn tweede familienaam' (= F.N. van mijn moeder)...
Een zo gezegde West-Vlaamse familie, maar na stamboomonderzoek weet ik wel beter : ze is grotendeels Oost-Vlaams
(door de massale migratie van het Meetjesland naar de Polders). 
Mijn oudste De Bleeker voorvader is Jooris die er rond 1610 geboren is... In ieder gezin te Sleidinge was er toen wel een Jooris of een Joorijncken,
genoemd naar de parochieheilige (zelfs nu lopen er nogal wat Georges en Georgettes rond!) en...
de zijbeuk wordt beheerst door een reuzegroot schilderij van de H. Jooris, de ridder te paard... geschilderd rond 1600!  Kippevelmomenten!
Wat hierbij ook opviel was dat maar liefst 75% van de FAMILIENAMEN die werden afgeroepen (n.a.v. overlijdens en gedenkmissen)
in mijn stamboom voorkomen! Meer nog, achteraf een babbeltje gedaan met een parochiemedewerker wiens moeder...
ook een De Bleeker is en dat er nog veel D.B.'s in Sleidinge wonen... in mijn moeders dorp zijn ze bijna uitgestorven!..
Altijd de moeite waard om van iemands 'voorouderuitstapje' te horen, mvg, Greta

NB - Ook nog interessante info voor Vlaanderen via :
http://nl.geneanet.org/forum/?topic=496 ... #msg947328
http://nl.geneanet.org/forum/?topic=475491.0  + antwoordje-3


greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
In voorgaande tekst het vooral over KERKTORENS gehad die de eeuwen trotseerden, maar...
ook BOMEN en vooral dan de eik, het symbool bij uitstek in de genealogie, kunnen ons met vele tientallen jaren overleven...
Bij opzoekingen in de gemeente Knesselare naar B.S. aktes van mijn 'jongste' voorouders aldaar, een praatje gedaan met het personeel over de streek
(want geen banden met het dorp van mijn paternele oma)... altijd interessant. 
Zo vernam ik dat de eik, die in de straat staat waar mijn betovergrootvader (°1798) als timmerman woonde, daar in zijn tijd al zou gestaan hebben! 
Een kippenvelmoment dat ik graag met jullie wil delen via volgende links :

http://www.bomeninfo.nl/levensduur.htm
http://www.cascade1987.nl/ouderdom-eiken/

Een citaat...
"De enige betrouwbare methoden zijn jaarringen tellen van een omgewaaide of gevelde even dikke boom uit dezelfde laan en jaarringen tellen nadat met behulp van een aanwasboor tot in de kern van de stam is geboord.
Het laatste kan echter alleen als de stam niet hol is. Als jaarringen tellen niet mogelijk is, rest er niets anders dan informatie uit archieven, van oude kaarten, e.d.  De beste oplossing is vanzelfsprekend combinatie van beide methoden." (P.B.)

Enkele voorbeelden uit Nederland en Vlaanderen 
De oude rijksstraatwegen hebben vaak nog hun originele eikenbeplantingen uit circa 1830-1850 (bomen van 2,5 tot 3m omtrek).
Het Singelplantsoen Utrecht en het Zocherplantsoen in Haarlem hebben nog veel bomen uit het begin van de 19e eeuw.
De onlangs omgezaagde beuken van Middachten waren uit circa 1730. De linden van het voorplein van het Huis te Manpad zijn uit circa 1735 (2,7-,.3m).
De Linde van Tilburg (gekapt in 1994) uit 1675 was 5,4m). De linden van de Abdij van Tongerlo van circa 4.5-5m omtrek zijn eveneens uit 1675.  (B.M.)

Altijd interessant om van iemands 'voorouderuitstapje' te horen, mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Met dat mooie lenteweer een stevige wandeling gemaakt en, zoals het een echte stamboombouwer betaamt ;-) naar één van m'n voorouderlijke streken :
het KREKENGEBIED, een langgerekte strook die zich uitstrekt van het NW van Oost-Vlaanderen tot het Noorden van West-Vlaanderen en Zeeuws Vlaanderen... 
Nu nog winterachtig (zonder groen & bloemen), maar speciaal om zo de braakliggende landerijen te zien, net voor zaai- en planttijd en
je er nu nog langsheen kan wandelen.  Poldergrond vermengd met veel zeezand, honderden jaren geleden ingepolderd, nadat de zee zich terugtrok,
zoals in St.Jan-in-Eremo en Sinte-Margriete.  Er enkele 12cm. grote intacte schelpen gevonden, de 2 delen nog bijeen en... daar al honderden jaren liggend,
toen een aantal voorouders nog in deze streek woonden...  Wou ze laten waar ze thuishoren, maar het ligt er vol vergruisde schelpen
van de landbouwmachines... dus toch zo'n oeroud prachtexemplaar mee naar huis genomen. 
Het doet me ook denken aan de potscherven van oeroude beschavingen die alom op de akkers van het Midden-Oosten liggen of...
bij ons vroeger : tanden of stukken bot op kerkhoven.  Gelijk dat gezegde hier : "De waarheid komt altijd naar boven, net zoals stenen & scherven."
Op zo'n voorouderwandeling horen bij ons ook altijd de KERKHOVEN, in respect voor de mensen & hun verleden. 
>>> Veel bekende familienamen die je soms zelfs de weg wijzen om verder door te graven in je stamboom...
       onverwachte migraties van oeroude familie naar andere windstreken... 
Maar... Parochieregisters zijn er verdwenen of zwaar beschadigd, net zoals het kerkje van Sinte Margriete tot vijfmaal toe verdween :
niet door beeldenstorm of ontwijding nu, maar... verzwolgen door het woeste water...
Meer dan de moeite waard, zo'n voorouderuitstapje! En... een verslagje uit andere streken werkt altijd inspirerend.  mvg, Greta


fluffy82
male
Mensagens: 275
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Ik ben vorige zomer naar London geweest, in de voetsporen van de Engelse kant van mijn familie. Ik heb er gegeten met de nakomelingen van twee van de broers van mijn overgrootvader. Verder ook verschillende adressen opgezocht, maar zonder veel resultaat aangezien veel huizen in tussentijd afgebroken zijn, en/of de nummering van de huizen sterk veranderd is.
De mooiste uitstap was naar een kerkhof waar mijn overgrootvader zou begraven zijn. Daar stond nog de steen uit 1901 van zijn jong gestorven zoontje, hij zelf en zijn vrouw (mijn overgrootmoeder). Heel emotioneel... In de laat-Victoriaanse tijd werden kerkhoven bijna als monumenten op zich aangelegd, in mooie geometrische figuren, lanen met bomen begroeid, een kerk of kapel in het midden... Jammer dat het regende.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
BUITENLANDSE FAMILIE...
Ja, welke voorouderuitstapjes of reis zijn specialer dan die waar je ongekende (verre) familie ontmoet, zeker voor wie met tamelijk dichte buitenlandse roots...
Omgekeerd zag & zie ik in eigen omgeving Fransen en Noord-Amerikanen (USA, Canada) die hun voorouderlijk (Vlaamse) dorp graag bezoeken.
In de jaren 1890 zakte het aantal huwelijken & geboortes fors in mijn rootsdorp nr.1 (Moerkerke bij Damme) want ganse gezinnen trokken massaal naar
"het Land van Belofte" (de tijd van de Titanic). Heb gezinnen bestudeerd waarvan maar liefst 4 (de Dalle's) en 5 (de 't Hooft's) naar Amerika emigreerden. 
De Dalle's verloren mekaar compleet uit het oog, maar... vonden elkaar terug dankzij de genealogie...
en van de 't Hooft's komen er nu nog regelmatig naar hun rootsdorp!  Ook de voornaam van de patriarch wordt in USA nog doorgegeven :
Pauwel Dalle (1622-1687) werd Leopold 'Pol' na 1830 ;-) en... in USA hebben ze hun Paul's!
Zelf hebben we nog regelmatig contact met onze familie in Frankrijk waarvan de 1°emigrantenfamilie ook rond 1890 naar Lille (Rijsel) trok.
>>> Belangrijk voor veel afstammelingen en wederzijds de moeite waard die contacten.

@ Tom - Wie weet kan je bvb via kadasterplannen (in geval van eigendom) de preciese woonplaats van je Engelse voorouderpaar ontdekken...

jspeltincx
jspeltincx
Mensagens: 40
Árvore : Não gráfico
Ver a árvore genealógica
Mw,
Ik zoek een uitstap te maken van Brussel(of Vilvoorde,Bertem=Leuven) naar Gent : de Vrijdagmarkt (met eertijdse bakkerij "Het Volksbelang
en omgeving , tevens van de aanpalende gemeente Gentbrugge met kasteel Speltincx (Meersedries)en kerkhof.Wellicht met 2 geinteresserden.
Dank jspeltincx

Ben op 18*04/2018 nog steeds kandidaat voor Gent !Kleurrrrrr : groren Gentbrugge om kastzzl Speltincx te bezichtigrn.
jspeltincx
Última edição por jspeltincx em 18 abril 2018, 20:13, editado 1 vez no total.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Aan mr. Speltinckx
Geneanet is geen reisbureau ;-) maar met deze toch enkele tips & info :
- Een grondige historische studie van Luc Devriese over de Waaistraat (uitkomend op de Vrijdagsmarkt)
  alwaar ook de industriële bakkerij "het Volksbelang" was gevestigd.
  http://users.skynet.be/VIATvzw/TIC90Hoofd.pdf (zie inleiding en dan vanaf p.39)
- Voor een rustig uitstapje, zeker geen vrijdag uitkiezen want drukke marktdag en
  evenmin tijdens de 'beroemde' Gentse Feesten (15-24 juli 2016), want dan 'loop je op de koppen'.

Het OCMW-dienstencentrum "Speltincx" is in het 19de eeuwse kasteel gevestigd en werd in 2012 grondig gerenoveerd,
zie krantenartikel : http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20121129_083
Contact  + praktische inlichtingen via :
http://www.ocmwgent.be/OCMW/In-de-pers/Lokaal-dienstencentrum-Speltincx-viert-40-jarig-bestaan.html
En hier nog wat historiek van het kasteel en zijn eerste bewoners : http://www.geoverbanck.be/speltinck.htm
Jullie een interessante uitstap toegewenst... lukt zeker mits wat voorbereiding, mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Toch nog een achterkomertje, want het werd mij wat laat gisterenavond...
Voor wat GENT betreft (en bij uitbreiding nogal wat andere steden), nog volgende :
- Wie relax met de trein komt, vindt in Gent 'Sint-Pieters' ook een LIJNwinkel voor de geknipte info
  en desgewenst een klein gratis stadsplan (ook in stadswinkel aan Belfort);
- wie met de wagen komt : best éérst de randgemeente(n) bezoeken (i.c. Gentbrugge) en dààr de auto parkeren
  en met openbaar vervoer naar de binnenstad rijden.
  >>> spaart 'gesakker' en veel tijd uit, want Gent (e.a. steden) worden steeds meer verkeersluw (= voetgangersvriendelijk). 
  En doordat men het verkeer uit de binnenstad weert, moet het eenrichtingsverkeer via grote lussen de stad bereiken...
  niet altijd makkelijk voor wie er niet thuis is :-(
Allemaal logisch, maar helpt voor een mooie daguitstap :-)  mvg, Greta

PS - Rond Gent ligt er als het ware een 'ring' van niet zo oude 'burgerkastelen' uit de 19de eeuw...
De nieuwe rijken (o.a. katoenbaronnen) hadden een zogenaamd 'burgerpaleis'  'in de binnen'
(zoals dat in de spreektaal werd genoemd) en een mega woonst met park 'op den buiten' voor in de zomer.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Tof om zien :-) dat in de zomermaanden het topic 'VOOROUDERUITSTAPJES' vlot gelezen wordt. 
Deze periode is dan wel een kalmere periode voor genealogische research wegens allerlei buitenhuis activiteiten, maar
op ontdekking gaan naar je voorouderlijke streek (streken) kan 'de kers op de taart' zijn na al dat genealogische 'binnenwerk'.
Je kan ook combineren met een bezoekje aan een lokaal archief of landelijke kring (NL) / heemkring (VL), want niet alles wat gedigitaliseerd is,
staat online; ook hun lokale tijdschriftjes kunnen verhelderend werken of stof opleveren voor een 'aangeklede stamboom'.
Zie 'Heemkringen' : http://nl.geneanet.org/forum/?topic=535562.0
Ook deze kunnen helpen :
- (oer)oude topografie : http://nl.geneanet.org/forum/?topic=475491.0
- identificatie van oude (groeps)foto's : http://nl.geneanet.org/forum/?topic=527792.0
En, wie weet loop je in zo'n kring niet tegen een verre achterneef of -nicht aan of kunnen ze doorverwijzen...
Regelmatig krijgen we hier een vraag op 't forum naar Waalse voorouders; steek dan eerst eens je licht op bij :
http://www.geniwal.eu/pg-accueil-105.html?PHPSESSID=1ae74aac95432dc7235497d9daa6dd5b
Best op voorhand de bezoekuren uitpluizen, want ook vrijwilligers zijn in vakantiestemming.
Mits wat voorbereiding wordt het een verrijkende ervaring!  Zonnige zomergroetjes, Greta


greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
In aansluiting bij voorgaand tekstje #2  :  de Europese Boom van het jaar...

Oeroude bomen die de eeuwen trotseerden!
Met volgende link kan je zelfs meedoen aan de verkiezing (tot eind februari) : http://www.treeoftheyear.org/ETY-2/Uvod.aspx
15 Bomen werden geselecteerd, waaronder - hoe kan het anders? - 6 eiken.  De eik, die symbool staat voor de genealogie...

We mogen geen 'kleur' bekennen op 't forum... hm... uitzonderlijk wel eens  ;-)
Wat vind je van die Belgische lindeboom, die 17de eeuwse bewoners in Massemem al kenden?
En dan, die 500 jaar oude eik uit Wales (die wellicht de prijs zal wegkapen)!

Voor bladeren aan de bomen wordt het nog wat wachten,
maar onze sneeuwklokjes & krokussen zijn er al met dat zachte weer!
Geniet nog van een voorouderuitstapje, met ideetjes in vorige tekstjes.  mvg, Greta

sebadera
sebadera
Mensagens: 17
Ook ik hou daarvan: voorouderuitstapjes. Vandaag ook weer gedaan. Ik ga altijd dan de kerk binnen, want dit is dan een plaats waar ze ZEKER geweest zijn. Ik lees hoe oud de kerk, en onderdelen met meubilair zijn, en dan denk ik: 'voorouder x heeft dit met eigen ogen gezien, misschien ooit aangeraakt' of 'voorouder y is zeker over deze dorpel gegaan.' Is gewoon leuk de leefwereld van weleer van een voorouder te gaan bezien. Vaak constateer je dat er werkelijk niets meer rest uit de tijd van een bepaalde vroege voorouder.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Gisteren nog maar eens dat ouwe liedje gezongen dat wij, internaatsmeisjes te Brugge, in rondedans scandeerden in een ver verleden...
"Den 30sten juni wordt de schole gebombardeerd, wieder (=wij) gedecoreerd, de nunnen (=zusters) gefusilleerd en...'t college g'inviteerd!..."
Vandaag 't begin van "de Grote Vakantie" : 2 maanden in België; in Nederland slechts 6 weken en dan nog gespreid over 3 regio's...
Als startschot bij dat zalige zomerverlof hier nog wat tips & linkjes voor daguitstapjes :

- Uit in Vlaanderen
>>> Regelmatig opvolgen en... ook afdelingen van Familiekunde Vlaanderen +
        Heemkringen (vooral tekstje #1) geven hun evenementen door via dit medium.  Ook de FK- en HK-sites opvolgen.

- Een aanrader :
het openluchtmuseum Bokrijk en hun eigen website
>>> Op de eerste plaats een must voor heemkundigen én genealogen van de beide Limburgen, maar toch ook voor ieder van ons. 
        Zelfs tijdens een buitenlandse reis zo'n bezoekje meepikken is de moeite waard
       (zo wij, het 19de eeuwse huis van een Beierse dorpssmid... de meeste smeden waren op jonge leeftijd al half doof...
       ze behoorden tot de VIP's van het dorp,  want iedereen had ze nodig... ze fungeerden ook als plaatselijke brandweer...
       de kinderen leerden van kleins af de stiel en de handen van een smid waren overdekt met brandwonden & littekens).
>>> Googel verder eens op Openluchtmusea in Nederland, in Europa of een welbepaalde plaats.

- De meesten van ons hebben landbouwers in de stamboom, zeker vanaf de 19de eeuw...
  Daarom ook nog eens verwijzen naar het forumtopic over de de landbouw, vooral de tekstjes #12 en 14.

Een zonzalige vakantie toegewenst + nog nog wat ideetjes uit al dit leesvoer.  mvg, Greta
PS -  Voor wie voor de kleinkinderen zorgt, zie eventueel forumtopic over 'the kids',
          met nog wat overdenkingen & ideetjes. (10 tekstjes, naar boven scrollen)

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Nu zondag, 22 april is het in Vlaanderen en Brussel ERFGOEDDAG!
Zie op de website : https://erfgoeddag.be/
met talrijke verhelderende linkjes en ideetjes.
Een must voor al wie zijn voorouderstreek wil verkennen.
Alvast een boeiende en zonnige zondag toegewenst. GP

Voor wie dit forumtopic nog niet kent, overloop ook vorige tekstjes.

jspeltincx
jspeltincx
Mensagens: 40
Árvore : Não gráfico
Ver a árvore genealógica
Mevrouw,
Ook ik blijf bij mijn verwachting dat u ooit mensen vindt om samen een
bezoek te brengen aan Gent : de kerken,kastelen en schilderwerken maar ook
aan onze voorouders Speltincx , hun kasteel en hun familiegraf, te Gent-Brugge
ze speelden een bepaalde rol in de industrialisatieperiode 1880-90
nl Jean Vital i de sociale strijd tussenVoksbelang en Vooruit Lees brochure
van L Devriese "Van ambachtelijk bier tot indusrieel brood."J.B Speltincx

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Mensagens: 2268
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica
Goeie dag mr. Speltincx,
Mag ik eerst nog eens verwijzen naar mijn voorgaande reacties van 21 en 22 mei 2016?
Met info en praktische tips om een voorouderuitstapje naar Gent en Gentbrugge voor te bereiden.
Hierbij nog de website van de officiële Gentse Gidsenbond met tal van mogelijkheden :
http://www.gentsegidsen.be/tours.lasso?-session=language:B27776B50f2422242CsXFEADFDDA
(verder verkennen via blauwe bovenbalk). Gentbrugge staat er niet bij, maar misschien te regelen...

Meteen ook ter attentie van alle forumvolgers...
Best eens zo'n uitstap voorstellen & bespreken met nazaten of dichte familieleden,
zo kan men aan taakverdeling doen en de kosten delen voor o.a. een vakkundige gids.
Iedere stad heeft zijn erkende gidsen en in dorpen informeren bij de heemkundige kring,
zie de linkjes onder pt.3 van 18.03.18 : https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 0#p1335150

Mogelijks in combinatie met een familiereünie (met verre verwanten)
en waarbij 'vele schouders het werk licht kunnen maken', zie voor wat suggesties :
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/63336-onvergetelijke-familiedag-of-familiereunie-organiseren.html

Het is aan de Geneanetleden zelf om contacten te leggen onder elkaar en uit ondervinding
weet ik dat zulks meestal vlot verloopt en verrijkend kan zijn... Proberen dus.

mvg, Greta

Responder

Voltar para “Genealogisch Praatcafé”