Responder

lezen

luc1943
male
Mensagens: 28

lezen

Mensagem 30 julho 2020, 13:20

Hallo kan iemand dit lezen ? Wat bekend de tittel van dit document,( 17de eeuw) afkomstig van het rijksarchief van Gent
Anexos
DSCN0836.JPG
DSCN0837.JPG
DSCN0838 (2).JPG

gabrielsm
male
Mensagens: 249
Árvore : Gráfico
Ver a árvore genealógica

Re: lezen

Mensagem 01 agosto 2020, 12:15

Dag Lucien,

Er zaten wat lastige woorden tussen (wat het meteen ook wel leerzaam maakt). Van een paar woorden ben ik niet helemaal uitgekomen. En ook het geldbedrag is deze keer weer niet helemaal duidelijk voor mij. Staat er nu XLVI of staat er CLVI? Ik heb voor het eerste gekozen.
Soit, dit is wat ik er van heb gemaakt:

Capittel van commer
ende schulden van
achterdeele waermede
desen sterfhuijse belast
ende belemmert
bevonden is soo met
het oplichten vande
capitaelen vande
renten ende obligatien
met de verloopen
van diere mitsgaders
verschenen landt
ende meersch pachten
prochie oncosten
ende andere lasten
soo met het houden
vande wettelijcke
venditie als andersints
voorgevallen tot
laste van desen sterf-
huijse soo volcht

Alvooren is men schuldichaen d'heer Joannes
Henricus van Migro griffier
van sijne Majeateijts indaegh[yngh?]e
tot Dendermonde eene
rente van twee
pondt thien schellinghen
grooten 't sjaers crois-
erende in advenantie
vanden penninck xviᵉ
staende beseth eerst
op d'helft van eene
hofstede ghestaen
ende gheleghen binnen
deser prochie ter
Daele groot in't geheele
ontrent vier voetsaet
wanof de wederhelft
is compiterende d'hoors
Pauwels van Havermaete.
Item noch op ontrent
een half bunder
landt ghenaempt deneven ackere paelende
oost Pieter Bauwens
suijt Jacob van Lokeren
[...] ende op ontrent
twee voetsaet en half
landt inde Wackebroeck
[emmers?] breeder uuijt-
wijsens de bewichede
Daer van sijnde in date
.....[niets ingevuld].... Opdien
over het capitael
gereduceert van punssie
in courrant de somme
van ...................... XLVI lb. XIII s. IIII g. [= 46 pond 13 schelling 4 grooten]

Item is men schuldich
aen den selven Migro
de somme van drij
pondt veerthien
schellinghen grooten
over een jaer thien


Met vriendelijke groeten,
Michel

Responder

Voltar para “Paleografie, transcriptie en oude talen”